Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

ỐC HẾN TÂM SỰ


Hến dưới bùn thỏ thẻ :
Khen anh Ốc quá tài
Leo cao,lên cao mãi
Thật đáng mặt làm trai.!..

Ốc rằng : nhà có mả
Leo cao bằng cái mồm
Em dưới bùn chậm hiểu
Chỉ ngậm miêng ăn tiền
Mở miệng ra là dại
Ngậm lại khôn hơn anh…

Ốc Hến hợp cạ nhanh
Liếc nhau cười khanh khách !


                     TÓ HƯNG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét