Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Giao luu chương trình thơ tại Thi đàn Việt Nam - Giới thiệu nhà thơ Phan Ấu1 nhận xét:

Nguyễn Hữu Ánh nói...

Chương trình này cháu có xem và nghe chú Tô Tuyết thể hiện, hy vọng lần sau sẽ gặp lại chú ngồi ghế nóng :)

Đăng nhận xét