Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

SÔNG THƯƠNG ĐỂ NHỚ

Năm xưa;
‘’Sông Thương để nhớ người ơi….’’
Mải mê tôi hát cạn vơi cả dòng
Em không đến ,mãi chờ mong
Tôi mang cào cuốc khơi lòng Sông Thương

Năm nay;
‘’Sông Thương bên lở bên bồi…’’
Giao duyên hát mãi buông trôi cả thuyền
Em cởi dải yếm làm duyên
Để anh neo buộc con thuyền đôi ta

Sông Thương Kinh Bắc quê nhà
Khúc Quan họ để người xa thêm gần
Hội tan còn níu bước chân
Gói câu Quan họ bao lần vẫn vơi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét